Nasze działania

Analizy

Analizy terenu i wykonalności inwestycji,decyzje planistyczne

Projekty

Projekty od koncepcji po dokumentację wykonawczą

               Budowy

Nadzór nad budową i wsparcie inwestora aż po odbiory

Wspieramy inwestorów od początku procesu inwestycyjnego, analizując teren pod budowę oraz przygotowujemy programy funkcjonalne dla przyszłych inwestycji, a także założenia do dalszych etapów projektowania

Zapewniamy pełną obsługę projektową inwestycji, od wstępnych koncepcji architektonicznych i pełnobranżowych, poprzez dokumentację do pozwolenia na budowę, aż po dokumentację przetargową i wykonawczą.

Wspieramy inwestorów w trakcie realizacji inwestycji, współpracując z wykonawcami i dostawcami technologii, a także implementując na bieżąco zmiany i udoskonalenia.